Boletín informativo 18 de Novembro de 2015 Nº: 246
Convocatoria de subvencións da Deputación da Coruña para servizos de normalización lingüística
A Deputación da Coruña convoca axudas económicas para a creación, mantemento e reforzamento de servizos de normalización lingüística (SNL) nos concellos da provincia de 7.000 ou máis habitantes ou agrupacións que cheguen a esa cifra. O prazo de solicitude está aberto até o 18 de decembro
Estas axudas, que duplican a contía máxima establecida para cada concello en anos anteriores, buscan o mantemento e a creación de servizos de normalización lingüística nos concellos da provincia, e incorpora novidades -ademais das do notable incremento orzamentario-, como procurar a coordinación e acción conxunta dos SNL, definir máis claramente os seus obxectivos de incremento do uso e prestixio social do galego, fomentar o reforzamento dos SNL das cidades para dinamización lingüística, ou establecer que as axudas son para concellos de 7.000 ou máis habitantes ou agrupacións que cheguen a esa cifra.

Convocatoria completa, no BOP da Coruña do 18/11/15 >
  • Importe da subvención que se ha conceder: A cantidade é igual para todos os solicitantes ata un máximo de 12.000 €

  • Prazo e presentación de solicitudes: 14:00 h do 18 de decembro de 2015

  • Entidades solicitantes: Poderán participar todos os concellos da provincia da Coruña de 7.000 ou máis habitantes ou agrupacións de concellos limítrofes que, entre eles, cheguen a esa cifra mínima de habitantes. Tendo en conta a continua perda de galegofalantes que se produce nas grandes cidades os concellos da Coruña, Santiago e Ferrol poderán solicitar a subvención, mais unicamente para persoal técnico de reforzo do SNL xa creado, sempre e cando se dedique a labores de dinamización sociolingüística.

Nova no web CTNL.gal >

AVISO LEGAL: Se recibes este boletín é porque estás dado de alta no noso servizo.
Se non queres seguir a recibilo, podes darte de baixa aqui, indicando o teu enderezo electrónico e o número de subscritor/a que aparece no asunto desta mensaxe. Este correo foi enviado por ctnl.gal