CTNL

Actualmente non ten instalado ou necesita actualizar o plugin Flash Player necesario para visualizar correctamente esta web
pode descargalo na siguiente dirección.
Obtener Flash

A CTNL formámola... A CTNL formámola...
Recursos na rede Recursos na rede

Os SNL como centros xestores de recursos públicos


Santiago de Compostela, 6, 9 e 14 de novembro de 2023 (20 horas de duración)

Os SNL como centros xestores de recursos públicosListaxe de persoas admitidas, en .pdfPRESENTACIÓN
A finalidade desta actividade formativa é coñecermos con máis profundidade a xestión pública co fin de abordar con seguranza desde os SNL o procedemento administrativo, a convocatoria e resolución de subvencións, a elaboración de contratos, etc.

OBXECTIVOS
- Coñecer o procedemento administrativo xeral que afecta aos SNL
- Achegarse aos trámites administrativos habituais que se desenvolven nos SNL: expedientes administrativos, contratos, subvencións, orzamentos…
- Fornecer dos recursos básicos para desenvolver o traballo de xestión administrativa nun SNL

CONTIDOS
Mód. 1. O procedemento administrativo
- Obxecto das leis 39/2015 e 40/2015
- Contido, ámbito de aplicación e proceso de entrada en vigor
- Principais novidade de ámbalas dúas leis.
- Os consorcios locais: réxime de adscrición, réxime de persoal, creación, disolución e contido
- Capacidade e representación
- Identificación e sinatura electrónica
- Administración electrónica: dereitos do cidadán
- Motivación dos actos e prazos para resolver
- Cambios no silencio administrativo
- Termos e prazos, notificacións
- Especialidades no exercicio da potestade sancionadora e na responsabilidade patrimonial
- A revisión dos actos en vía administrativa
- Os recursos administrativos: características xerais
- O recurso de alzada
- O recurso potestativo de reposición
- O recurso extraordinario de revisión

Mód. 2. Os orzamentos locais. Regulación orzamentaria local, estrutura e aprobación
- O orzamento como instrumento da xestión económica das administracións públicas
- O réxime orzamentario
- Os principios orzamentarios
- Clasificación por programas de gastos
- Clasificación económica de gastos
- A aplicación orzamentaria e bolsas de vinculación
- Fondo de continxencia
- Clasificación de previsión de ingresos
- Taller práctico
- As bases de execución
- Os anexos do orzamento xeral
- Elaboración e aprobación do orzamento
- A prórroga do orzamento e as modificacións orzamentarias

Mód. 3. As subvencións
- Obxecto. Concepto de subvención
- Ámbito de aplicación subxectivo
- Exclusións do ámbito de aplicación da lei
- Réxime xurídico das subvencións
- Requisitos para a concesión
- Beneficiarios
- Obrigas dos beneficiarios
- O procedemento da concesión de subvencións
- As bases reguladoras da concesión das subvencións
- Concesión directa
- Réxime de concorrencia competitiva
- Xestión orzamentaria das subvencións
- Procedemento de xustificación da subvención pública. Procedemento de xestión orzamentaria

Mód. 4. Os contratos do sector público
- A contratación do sector público nas AAPP
- Tipoloxía xeral de contratos
- Negocios e contratos excluídos
- As prohibicións de contratar
- Os prezos nos contratos
- Os anticipos de caixa fixa
- A función interventora na fase de preparación, adxudicación e no control
- A nova regulación do contrato menor
- O procedemento aberto simplificado
- O procedemento negociado con e sen licitación
- Criterios de adxudicación e valorización de criterios
- As mesas de contratación
- Aclaración de ofertas
- Ofertas desproporcionadas
- Formalización e publicidade
- Obrigas do responsable da execución
- Recepción e garantía
- Resolución anticipada

DOCENTE
Mónica Legaspi Díaz, interventora xeral da Deputación Provincial de Ourense.
É licenciada en Ciencias Económicas e en Dereito con ampla experiencia docente na área da xestión pública, tanto nas universidades de Santiago de Compostela e Vigo como para a EGAP, a INAP, a Fegamp, a AGASP e diferentes concellos e deputacións.

PERSOAS DESTINATARIAS
- Técnicos/as de servizos de normalización lingüística (SNL)
- Traballadores/as de empresas, asociacións e outras entidades relacionadas coa normalización da lingua
- Persoas interesadas en traballar pola normalización da lingua
Límite de prazas: 25


CALENDARIO
-Prazo de solicitude de participación: desde o 05/10/2023 até o 25/10/2023, a través do formulario habilitado ao final desta información
-Publicación da listaxe de persoas admitidas: 26/10/2023
-Prazo para facer o ingreso de matrícula: do 26/10/2023 até o 05/11/2023
-Desenvolvemento do curso: 6 de novembro (de 10.00 a 14.00 h), 9 de novembro (de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h) e 14 de novembro (de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h).

DURACIÓN TOTAL
20 horas

LUGAR DAS SESIÓNS PRESENCIAIS
Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (Campus Norte, Avda. de Castelao, s/n, Santiago de Compostela)

PREZO
-Para socias/os da CTNL: 30 euros
-Para estudantes ou desempregados: 45 euros
-Para non socias/os da CTNL: 80 euros

INSCRICIÓNS
A través do formulario que estará habilitado para o efecto ao final desta información do 05/10/2023 até o 25/10/2023. Aviso: só se habilitará o formulario durante o prazo de inscrición.

Dado que o número de prazas é limitado, respectarase a orde de inscrición con preferencia para os/as socios/as da CTNL.

Non se debe pagar a cota de inscrición até que non se publique a listaxe de persoas admitidas.

As persoas admitidas deben ingresar o importe da matrícula na conta da CTNL en Abanca número ES18-2080-0377-04-3040004060, indicando o seu nome completo e mais o concepto “Curso xestión pública”.

Se unha persoa está na listaxe de admisión e non vai participar no curso, debe comunicalo por teléfono ou correo electrónico o máis axiña posíbel, para así podermos incorporar, con suficiente antelación, a seguinte persoa da listaxe de agarda.

ORGANIZA
-Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL)

COLABORAN
-Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
-Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (Secretaría Xeral de Política Lingüística)

+info: info@ctnl.gal | 629 571 950

NOTA SOBRE O FORMULARIO: DESPOIS DE CUBRIR O FORMULARIO, DEBES VALIDAR A INSCRICIÓN PREMENDO NA LIGAZÓN DE VALIDACIÓN QUE CHE CHEGARÁ AO CORREO ELECTRÓNICO QUE INDIQUES. A INSCRICIÓN NON CONSTARÁ ATÉ QUE PREMAS NESA LIGAZÓN NO TEU CORREO ELECTRÓNICO

Convocatoria completa en .pdf


Avisos

  mes anterior
  Decembro de 2023
  mes seguinte
  Calendario da axenda de Artezanía de Galicia
  L M M X V S D
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  Próximos eventos

   • Asociate á CTNL
   • Agasallo. Propostas de regalos en galego
   • LGx15
   • Premios Mil Primaveras
   • Viveiro de propostas normalizadoras
   • En defensa do traballo xusto e ilusionante dos SNL
   • Envianos
   • Canles de novas da CTNL
   • Facebook da CTNL
   • Twitter da CTNL
   • Instagram da CTNL
   • Kit para a normalización en rede
   • Proxector
   • Queremos Galego
   • Eu.gal: Por un dominio galego