CTNL

Actualmente non ten instalado ou necesita actualizar o plugin Flash Player necesario para visualizar correctamente esta web
pode descargalo na siguiente dirección.
Obtener Flash

A CTNL formámola... A CTNL formámola...
Recursos na rede Recursos na rede

Convocatorias


1032 votos
Votar | | | |


11-05-2023

O Concello de Vigo convoca a praza de xefe/a de normalización lingüística

Concello de Vigo
O Concello de Vigo publicou no BOP do 11 de maio de 2023 a convocatoria, para a cobertura temporal mediante comisión de servizos, da praza de xefe/a de normalización lingüística. A convocatoria está aberta a outras administracións. Prazo para presentar solicitudes: 5 días hábiles.
O Concello de Vigo publicou no BOP do 11 de maio de 2023 a convocatoria aberta a outras administracións para a provisión con carácter temporal e urxente en comisión de servizos do posto de xefe/a de normalización lingüística.

Características da praza

• denominación: xefe/a de normalización lingüística

• relación de emprego: funcionario/a

• referencia do posto: código 2250101

• subgrupo de titulación: A1

• nivel de CD: 26

• nivel de CE: 660

• importe anual do CE: 24.314,08 euros

• tipo: singularizado

• escala: AE

• subescala: TS

• titulación requirida: grao en estudos de galego e español en lingua e literatura galegas, en galego-portugués ou licenciaturas equivalentes, ou calquera outro grao ou licenciatura da Área de coñecemento de humanidades ou ciencias sociais e xurídicas segundo o espazo MECES, sempre que se estea en posesión do certificado de lingua galega do nivel 5 (Celga 5)

• Formación específica: Celga 5

• FP: concurso.

Requisitos das persoas aspirantes

As persoas solicitantes deberán ter a condición de funcionario/a de carreira e reunir os requisitos establecidos para o desempeño do posto de traballo, nos termos da normativa vixente e segundo a vixente relación de postos de traballo do Concello de Vigo (publicada no BOP de Pontevedra do 30 de setembro de 2022).

Solicitudes e prazo

As persoas aspirantes deberán presentar a solicitude na sede electrónica do Concello de Vigo, durante un prazo de 5 días hábiles desde o día seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no BOP, é dicir, entre o 12 e o 19 de maio.

Documentación necesaria

Coas solicitudes deberán achegarse, ademais das certificacións e documentos xustificativos dos requisitos esixidos na convocatoria, os seguintes documentos:

• Certificación expedida pola Administración de procedencia acreditativa de que a persoa aspirante é funcionaria de carreira e reúne os requisitos establecidos para o desempeño do posto de traballo, nos termos da normativa vixente e segundo a vixente relación de postos de traballo do Concello de Vigo

• Informe favorable da Administración de orixe co compromiso de autorización da comisión de servizos do empregado/a público/a.

• Currículo que conteña unha relación individualizada dos méritos, formación e traxectoria profesional que se aleguen.

• Declaración responsable de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais o estatutarios das comunidades autónomas, nin que ten inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala correspondente.

• Declaración responsable de posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo.

• Documentación acreditativa e relación numerada dos méritos, formación e traxectoria profesional.

* Os/As empregados/as públicos/as ao servizo do Concello de Vigo non terán que presentar a documentación que estea en poder do Concello (artigo 53 da Lei 39/2015).

Convocatoria publicada no BOP, en .pdf (BOP de Pontevedra do 11 de maio de 2023)

Información sobre este proceso no web do Concello de Vigo

Utiliza a nova

Enviar por Email  Enviar nova
Redes sociais  Chuza! Meneame del.icio.us digg Fresqui

Comentarios


Hemeroteca:  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Avisos

  mes anterior
  Outubro de 2023
  mes seguinte
  Calendario da axenda de Artezanía de Galicia
  L M M X V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31      
  Próximos eventos

   • Asociate á CTNL
   • Agasallo. Propostas de regalos en galego
   • LGx15
   • Premios Mil Primaveras
   • Viveiro de propostas normalizadoras
   • En defensa do traballo xusto e ilusionante dos SNL
   • Envianos
   • Canles de novas da CTNL
   • Facebook da CTNL
   • Twitter da CTNL
   • Instagram da CTNL
   • Kit para a normalización en rede
   • Proxector
   • Queremos Galego
   • Eu.gal: Por un dominio galego